Palvelut:

Viittomakielen tulkkaus
Viitotun puheen tulkkaus
Kuurosokeille tulkkaus

Kokoukset ja seminaarit
Asioimistulkkaus
Hengelliset tilaisuudet
Teatteritulkkaus

Ulkomaan tilaukset
Englanti perustaso

Palvelu tuotetaan Kelan tulkkauspalvelun sopimuskumppanina Uudellamaalla.